عکس های او به خاطر استفاده از نور، ترکیب بندی، رنگ و پرسپکتیو مشهورند. او در عکاسی سعی در ساده سازی و بیرون بردن عناصر اضافی دارد. او چندین بار.....


Marsel van Oosten عکاسی حرفه ای اهل هلند است که تخصصش در زمینه عکاسی حیات وحش و طبیعت است. عکس های او به خاطر استفاده از نور، ترکیب بندی، رنگ و پرسپکتیو مشهورند. او در عکاسی سعی در ساده سازی و بیرون بردن عناصر اضافی دارد. او چندین بار در مسابقات بین المللی عکاسی جایزه اول را برده است. جوایز او عبارتند از: نفر اول مسابقات عکاسی حیات وحش اروپا، جایزه نفر اول مسابقات عکاسی بین المللی طبیعت و برنده مسابقات نشنال جئوگرافیک..





























www.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ