این تاپیک بسته میشه. خواهش میکنم تا قبل از راه اندازی چت باکس فقط در همون تاپیک "شب زنده داری" مشغول چت باشید