دو ماهی که چهره‌ای شبیه انسان دارند در برکه‌ای در یک شهر مرکزی کره جنوبی مشاهد شدند. وضعیت بینی، چشمها و لبها کاملا به انسان شباهت دارد.

اگرچه این ماهی‌ها از سال ۱۹۸۶ در این برکه بوده‌اند، اخیرا مورد توجه قرار گرفته‌اند.