تاسماهی شیپ

نام علمی : Acipenser nudiventris
نام انگلیسی : Ship Sturgeon
نام پارسی: شیپ

تاسماهی شیپ اکثراً در مناطق مرکزی و جنوبی دریای خزر زندگی می کند و در قسمت شمالی دریا به ندرت دیده می شود. برای تخم ریزی به رودخانه مهاجرت می کند. این ماهی اغلب آب های کم عمق تا 50 متر با بستر گل و لای را ترجیح می دهد و بیشترین فراوانی را در نزدیکی مصب رودخانه ها دارد.

وضعیت بقا بر اساس اطلاعات IUCNCR گونه در معرض انقراض
وضعیت بحرانی و احتمال بسیار بالای منقرض شدن در حیات وحش
0.5 تا 1% از کل ماهیان خاویاری صید شده ایران در 20 سال گذشته متعلق به تاسماهی شیپ است.

روند رشد جمعیت: در حال کاهش