این صحنه باور نکردنی از به هوا رفتن کامیون به وسیله گردباد در آلابامای امریکا است.

خبرآنلاین به نقل از دیلی میل نوشت: تصاویر ضبط شده نشان می دهد کامیون بوسیله گردباد خشمگین در آلاباما بهوا پرتاب شده و بعد ضمن پرواز در هوا بشدت با زمین برخورد کرده است. با دیدن این تصاویر کمتر می توان تصور نمود که راننده ان زنده مانده باشد اما بطور معجزه آسایی راننده این کامیون جراحت سطحی برداشته و زنده مانده است.

گردباد سه شنبه در آلاباما یکی از وحشتناک ترین گردبادهای ثبت شده در امریکا بوده که منجر به خسارات عمده شده و جان بیش از 200 امریکایی را گرفت. از ابتدای گردبادهای دو ماه اخیر در امریکا تا کنون 500 نفر جان خود را از دست داده اند.

جرمی موریسون راننده کامیون می گوید در منطقه پوتاواتومی در حال رانندگی بود و در حال دیدن گردباد از راه دور بود وتصور نمی کرد که گردباد به وی برسد اما در عرض کمتر از چند ثانیه گردباد و طوفان وارد بزرگراه شده و از روبروی وی در آمد.

موریسون می گوید ناگهان طوفان آمد و وی مانند به بیرون از کامیون رفته و بعد از آن به کامیون برگشت که ناگهان این بار گردباد آمد و وی و کامیون را به هوا برد.

تصاویر توسط ایستگاه تلویزیونی خبری که با بالگرد اخبار را به مردم در سطح شهر می رساند، ضبط شده و منتشر شده است.

موریسون می گوید در یک لحظه به طرف صندلی شاگرد پرتاب شده و در حالی که دستهایش را روی سرش گذاشته بود، زیر صندلی خود را محکم جا داد.

ظاهرا موریسون به بیمارستان محلی منتقل شده و بعد از گرفتن عکس تنها در رفتگی در قسمت دست و شانه سمت راستش دیده شد. وی بلافاصله از بیمارستان مرخص شده و به خانه بازگشت.