خبر آنلاین: زرافه‌های آفریقایی بلندترین حیوانات روی خشکی هستند. ارتفاع بلندترین زیرگونه زرافه‌ها به ۷ متر می‌رسد. گردن زرافه به‌این دلیل این‌قدر دراز شده که در رقابت برای انتخاب جفت، بهتر عمل کند.
پیش‌از این به غلط تصور می‌کردند که گردن زرافه برای این دراز شده که طی میلیون‌ها سال، گیاهان روی خشکی رو به کاهش گذاشت و زرافه‌ها برای زنده‌ماندن مجبور شدند از برگ‌های درختان تغذیه کنند. این در حالی است که دلیل اصلی بلند شدن گردن زرافه‌ها، توانایی بهتر زرافه نر برای رقابت با دیگر زرافه‌های نر و انتخاب بهترین زرافه ماده است.