اخ اخ ببخشید سارا جون بسیارش یادم رفت

ببخشید اقا ارش

خلاصه که اینم از حشره وارونه