يک زيست شناس گفت: گيلار در مناطق تالابي، درياچه‌ها و سواحل کم عمق به سر برده و غالبا در مزارع به صورت گله مشاهده مي‌شود.
پروفسور نصراله رستگار پوياني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه کرمانشاه، با استناد به کتاب "پرندگان ايران نوشته جمشيد منصوري"، در خصوص گيلار، اظهار داشت: گيلار با نام علمي Anas Penelope پرنده‌اي از تيره‌هاي اردک‌هاي روي آب چر مي‌باشد؛ اين اردک‌ها عمدتا از قوها و غازها کوچکتر و گردن و پاهاي کوتاهتر دارند.
وي افزود: اين پرنده 46 سانتيمتر طول دارد؛ سر گرد و منقار کوچکش خاکستري رنگ مي باشد و به نظر کرکي مي‌آيد؛ در پرنده نر، سر و گردن بلوطي رنگ و پيشاني و تارکش زرد مايل به نخودي است.
رستگار پوياني عنوان كرد: زيرتنه گيلار سفيد و رو تنه‌اش خاکستري رنگ مي باشد. دم اندکي باريک و انتهاي بدنش سياه است شانه ها سفيد و شاهپرهاي اوليه و ثانويه اش خاکستري مايل به قهوه اي مي باشد.

وي افزود: آينه بالي، در پرنده نر به رنگ سبز و اندکي ناپيداست؛ در پرنده ماده و نابالغ پيش بال به رنگ خاکستري مايل به قهوه‌اي و آينه بالي به رنگ سياه مي‌باشد و صداي سوت مانندي شبيه « وي –يوو، whee-ooo» دارد.
مديرگروه زيست شناسي دانشگاه رازي کرمانشاه در رابطه با زيستگاه گيلار، اظهار داشت: اين پرنده در مناطق تالابي، درياچه‌ها و سواحل کم عمق به سر برده و غالبا در مزارع به صورت گله مي‌چرخد. در ايران، اين گونه پرندگان در زمستان‌ها فراوانند و تا مناطق جنوب شرقي نيز ديده مي‌شوند. در استان کرمانشاه نيز گيلار را مي‌توان در اطراف درياچه‌ها و برکه ها يافت که در اين مكان‌ها زمستان خود را سپري مي‌کنند.