کلا مامانا اینطوریا دوست عزیز
شما باید بیخبر بخرید در ضمن میگید بعد از خریدن بیشتر از خودم عاشقش میشن خوب اینکه عالیه
من تابحال یادم نمیاد حیوونی بخوام بخرم و مادرم مخالفت نکنه
مثلا در قبلا مورد اکواریمم تانکشو مخفیانه خریدم و اوردم خونه قرار نبود تانک رو ببینه ولی خوب دیگه مچمو گرفت اون موقع یه کتک حسابس هم خوردم با این حساب یه 1 سال نگهش داشتم
همسترام که شدیدا مخالف بود تو نگه داشتنش بازم خریدم و گذاشتم تو راهرو چون خیلی صروصدا داشتن میترسیدم لو بره صبح که پاشدم دیدم بله جعبه رو سوراخ کردن دفرار رفته بودن تو انباری همسایمون اونم از طبقه ی سوم.
ولی در مورد طوطیم زیاد سختگیری نداشتن
اگه پدرتون رو بتونید راضی کننید ایشون پشتتون خوب در میان دیگه هرچی باشه 2نفر بهتر 1 نفره