به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان آذربايجان غربي،جلسه کارگروه درياچه اروميه با حضور معاون وزير نيرو ،معاونت عمراني استانداري آذربايجان غربي و مديران دستگاههاي مرتبط منطقه اي در شهرستان مهاباد برگزار شد.

اين گزارش مي افزايد: کارگروه درياچه اروميه با حضور مهندس عطار زاده معاون وزير نيرو در امور آب وآبفا،معاون امور عمراني استانداري آذربايجان غربي و مسئولين سازمان آب منطقه اي،جهاد کشاورزي و محيط زيست استان و با شرکت تني چند از دانشگاهيان در شهرستان مهاباد تشکيل شد.

اين جلسه با رويکرد بررسي طرح هاي مصوب درياچه اروميه و ارائه راهکارهاي برون رفت از مشکلات زيست محيطي درياچه و تالاب هاي اقماري آن تشکيل شده بود.

قبل از برگزاري جلسه بازديد ميداني از درياچه اروميه و تالاب هاي اقماري آن صورت گرفت و مقرر شد که حق آبه تالاب هاي اقماري درياچه به ميزان 73 ميليون متر مکعب از طريق آبهاي ذخيره شده در بالادست و همچنين روان آبهاي سطحي حوزه تامين شد.

مهندس عباس نژاد مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي نيز در اين جلسه به بيان وضعيت و اهميت تالاب هاي اقماري در حوزه اکولوژيک درياچه پرداخته و با توجه به اينکه تالابهاي فوق اکثرا از جمله تالاب هاي بين المللي و عضو کنوانسيون رامسر هستند،به تحقق اختصاص حق آبه فوق تاکيد نموده و اظهار اميدواري کردند که با توجه به وضعيت فعلي و اين نوع اقدامات انجام يافته،تالاب هاي واقع در ليست مونترو از ليست فوق خارج خواهند شد.

وي طرح مديريت زيست بومي درياچه اروميه را به عنوان اولين سند زيست بومي براي زيستگاههاي حساس برشمرد و اعلام نمودند که در صورت اجراي موارد مطروحه در سند و همکاريهاي بين بخشي و توجه تاثيرگذاران،خصوصا اعمال مديريت شايسته برروي منابع آب حوضه آبريز درياچه اروميه،بسياري از مشکلات زيست محيطي حادث شده در درياچه اروميه کم خواهد شد.

مهندس عطار زاده و هيئت همراه از تالاب کاني برازان (سايت پرنده نگري)نيز بازديد کردند.انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن