' سید جاوید آل داوود ' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با اشاره به محدود کردن شکار به ویژه برای اتباع خارجی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این اقدام بسیار خوبی است اما مهم این است که به درستی اجرا شود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهارداشت: متاسفانه آمار درستی از حیات وحش در کشور ما وجود ندارد ، شاید محیط زیست اعلام کند که سالانه سرشماری انجام می دهد اما روش سرشماری آنها علمی نیست بنابراین اول باید یک سرشماری درست و علمی از حیات وحش داشته باشیم بعد اقدام به صدور مجوز کنیم. وی ادامه داد: اقدامی که سازمان محیط زیست مبنی برمحدود کردن شکار به خصوص برای اتباع خارجی انجام داده کار بسیار خوبی است اما اگر سازمان محیط زیست می خواهد کاری برای حفظ حیات وحش انجام دهد ؛ آیین نامه ویژه شکار را که چند سال پیش تصویب شد لغو کند. آل داوود گفت:در این آیین نامه آمده که ' اگر افراد و یا مسوولان خارجی وارد کشور شوند سازمان محیط زیست موظف است ظرف یک هفته منطقه ای را برای شکار این افراد مشخص کند و در صورت تعلل و یا عدم اقدام لازم وزارت امور خارجه مکانی را برای شکار این افراد مشخص می کند ' . رییس انجمن حمایت از حیوانات در ادامه به وضعیت حیات وحش در کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت حیات وحش در کشور ما بسیاربد است ، در واقع حیات وحش برای زیستن نیاز به مکان مناسبی دارد در حالی که تمام زیستگاهها و مناطق توسط انسان اشغال شده ، مسیرهای تردد حیات وحش با احداث جاده های نابجا مسدود شده و خود حیوانات هم که شکار می شوند ، بنابراین مساله محدود کردن شکار کار بسیار خوبی است به شرطی که درست اجرا شود. وی گفت: ما در سال 1380 اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط زیست حداقل یک سال را به عنوان سال شکار ممنوع اعلام کنند هنوزهم روی حرفمان هستیم و حاضریم تمام مجوزهای آن سال سازمان محیط زیست را چه داخلی و چه خارجی خریداری کنیم تا خسارتی متوجه این سازمان نباشد.انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن