به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی ،‌حسین آقامیری افزود :‌ صدهاقطعه مرغابی ازانواع اردک سرسبز ،خوتکا،آنقوت،زنگوله بال و...وبیش از200قطعه درنای خاکستری میهمان دشتهای این شهرستان می شوند، که اراضی کشاورزی حاشیه هریرودزیستگاه اصلی این گونه ها می باشد.

به گفته وی درنای خاکستری یکی ازگونه های ارزشمندومنحصربه فردشهرستان تایبادمی باشدکه تاکنون دراستان خراسان رضوی به صورت مهاجرعبوری گزارش شده است .

آقامیری ادامه داد :‌ باتوجه به بررسی های یک ماه اخیرمشخص گردیدکه این گونه زیستی درحوزه خراسان رضوی فقط درشهرستان تایبادبه صورت زمستان گذرا(یعنی ازابتدای مهرماه تااواخراسفندماه)ساکن این شهرستان می باشد ، این پرنده دراوایل فصل پاییزازشمال دریای خزروسیبری به این شهرستان مهاجرت می کنند که دراستان خراسان به نام کلنگ ودرشهرستان تایبادبه نام کلنگ قطارنامیده می شود.


انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن