ايرن:فک درياي خزر يکي از پستانداران کمياب آبزي دنياست که فقط در درياي خزر و رودخانه‌هاي منتهي به آن زندگي مي‌کند.
به گزارش همشهري آنلاين:اين‌گونه تنها پستاندار درياي خزر محسوب مي‌شود اما آلودگي‌هاي صنعتي، نفتي و شکار بي‌رويه، نسل فک دريايي درياي خزر را به انقراض کشانده است.
فک خزري (PHOCA CASPIC) که مردم شمال آن را سگ آبي مي‌نامند کوچک‌ترين گونه فک‌بدون گوش درياي خزر است و مي‌تواند وضعيت اين درياچه را از نظر آلودگي و حفاظتي مشخص کند.در همين خصوص کارشناس مسئول حفاظت محيط‌زيست در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري گفت: فک درياي خزر در ميان هزار نوع جاندار خزر تنها پستاندار اين دريا محسوب مي‌شود، فک‌ها در تابستان، بهار و پاييز بيشتردر آب‌هاي ايران زندگي مي‌کنند و براي زايمان به مناطق يخي در شمال درياي خزر مهاجرت مي‌کنند. وي ادامه داد: در دوره زندگي? ?? ساله‌ فک‌هاي خزري آنها به سواحل ايران بيش از سواحل 4کشور ديگر نزديک مي‌شوندسينا معماري با بيان اينکه فک‌ جانوري با ارزش‌ به‌حساب مي‌آيد، افزود: فک‌هاي خزر حتي با مدفوع خود يک منبع غذايي در درياي خزر به‌وجود مي‌آورند و موجب تغذيه ماهيان و بالا رفتن ظرفيت غذايي زيستگاه آنان مي‌شوند. وي ادامه داد: همچنين فک‌ها نمونه خوبي براي تعيين ميزان آلودگي‌هاي درياي خزر محسوب مي‌شوند و با نمونه‌گيري اين جانور مي‌توان روند آلودگي‌ها را در درياي خزر مشخص کرد. معماري علت کاهش و انقراض جمعيت اين‌گونه را به کشتار بي‌رويه در سال‌هاي گذشته، آلودگي فزاينده درياي خزر، برداشت بي‌رويه منابع آبزيان مورد تغذيه فک‌ها از جمله صيد بي‌رويه ماهي کيلکا و کاهش ذخاير آن به‌علت هجوم گونه غيربومي ژله ماهي شانه‌دار، منتقل شدن ويروس ? CDVتوسط سگ‌سانان خشکي و همچنين هدايت سالانه ميلياردها مترمکعب انواع سموم کشاورزي بيان کرد. کارشناس مسئول حفاظت محيط‌زيست تصريح کرد: سموم و کودهاي شيميايي که در زمين‌هاي کشاورزي به‌ويژه در شاليزارهاي شمالي به‌کار مي‌رود پس از سرازير شدن به درياي خزر مرگ را براي فک‌هاي خاکستري خزر رقم مي‌زند تا صداي آژير قرمز مرگ درياي خزر بلند شود. وي در پايان خاطرنشان کرد: براي حفظ فک خزري برنامه‌اي از سوي محيط‌زيست درياي خزر تنظيم و به دولت‌هاي حاشيه درياي خزر ارائه شده‌است تا اقدامات لازم در حمايت از اين جانور به‌عمل آورنداما فک‌هاي خزري تنها از سوي آلودگي‌هاي شيميايي و فاضلاب‌هاي منطقه زخم نمي‌خورند. فک رقيب قديمي با ماهيگيران در صيد ماهي است. تورهاي بزرگ ماهيگيري هر ساله از پاييز تا فروردين سال بعد سواحل دريا را پوشش مي‌دهند و در برخي روزها ماهيگيران دوبار صيد ماهي مي‌کنند‌ اما در اين زمان فک‌ها براي صيد ماهي به بخش‌هاي کم‌عمق دريا مي‌آيند و در تور ماهيگيري اسير مي‌شوند.البته تاکنون کارگاه‌هاي آموزشي متعددي در رابطه با آگاهي انسان‌ها در نجات و امداد فک خزري در استان‌هاي شمالي برگزار شده‌ و کمک بزرگي کرده تا فک‌هاي خزري به خاطر عدم‌آگاهي ماهيگيران جانشان را از دست ندهند. هر چند آسيب‌هاي ديگري که فک‌ها را تهديد مي‌کند، بسيار مهم‌تر از اين است؛ از دست دادن زيستگاه‌هاي امن به خاطر توسعه‌هاي انساني در سواحل کشورهاي حاشيه اين دريا و اشغال شدن جزاير شمالي درياي خزر توسط انسان‌ها و همچنين مزاحمت کشتي‌هاي تجاري در شمال درياي خزر براي فک‌هايي که روي يخ‌ها زاد و ولد و زندگي مي‌کنند معضلات جدي ايجاد کرده است