دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی

نام فارسی : سمندر ایرانی ناشناخته
نام علمی: Batrachuperus Persicus
نام انگلیسی: Persian Salamander
محل پیدایش تیپ : جویباری در مناطق کوهستانی شهرستان آمل استان مازندران ایران

توصیف مختصر : سرتخت و از بالا تقریبا" به شکل بیضی ، دندان های تیغه ای – کامی به دو شکل کمان کوچک ومجزا از هم ، شاخه داخلی هر کمان کمی بزرگتر از شاخه خارجی آن، اعضای حرکتی بخصوص پاهی عقبی بخوبی رشد کرده و قوی ، طول دم بزرگتر از مجموع طول سر وتنه ، تاج یاستیغ دمی در قسمت فوقانی بخوبی رشد کرده ولی در تمام طول آن وجودندارد. قسمتهای فوقانی بدن در الکل فاقد رگه های زرد رنگ ، شیارهای جانبی 12 عدد ، دارای یک شیار مهره ای مشخص .

اندازه به میلی متر: طول کل 5/272 ، سر 2/27 ، تنه 8/92 ، دم 5/152

زیستگاه : تاکنون فقط این گونه از جویبارهای مناطق کوهستانی آمل و توسط یک دبیر

زیست شناسی در سال 1364 جمع آوری شده واطلاعات بیشتری در این مورد وجود ندارد.

انتشار جغرافیائی : ایران

پراکندگی شناخته شده در ایران : تاکنون فقط از محل پیدایش تیپ یافت شده و احتمالا" نمونه های بیشتری در منطقه وجود دارد .