تترا مدیکا لایف گارد

داروی جدید شرکت تترا با نام Tetra Medica Lifeguard به صورت قرص بوده و بسیار از بیماری های رایج ماهی های آکوآریومی را درمان می کند . همچنین گفته شده که حل شدن این قرص در آب باعث کدر شدن آب نمی شود. دارو باید زیر 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود و برای هر 30 لیتر آب، روزانه باید یک قرص مورد استفاده قرار گیرد. داروی جدید همچنین دارای N-halamine می باشد.

گفته شده این دارو می تواند انواع انگل های خارجی، لکه سفید، انگلهای تک سلولی، بیماریهای باکتریایی مانند خوردگی باله و دهان، بیماریهای قارچی و . . . را درمان نماید.


اطلاعات بیشتر

برداشت از آبزیدان