به گزارش خبرگزاري فارس:علي محمد شاعري در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس در پاسخ به اين پرسش که آيا لنت ترمز قطارهاي مترو آزبست دارد يا خير؟ اظهار داشت: قطارهايي که هم‌اکنون وارد ناوگان مترو مي‌شود، آزبست ندارد.وي ادامه داد: اما در قطارهايي که در گذشته وارد ناوگان مترو شده‌اند ما احتمال وجود آزبست را مي‌دهيم.معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اما جديداً 3 تا 4 ماه است که استفاده از آزبست ممنوع شده است.وي در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اينکه در لنت ترمز قطارهاي قديمي مترو آزبست وجود دارد آيا براي مردم مشکلي ايجاد نمي‌شود، خاطرنشان کرد: قطارهاي قديمي که در لنت آْن آزبست وجود دارد بايد نسبت به تعويض آن با لنت‌هاي بدون آزبست اقدام کرد.شاعري در پاسخ به اين پرسش که آيا به مترو اعلام کرده‌ايد که لنت‌هاي داراي آزبست قطار مترو را تعويض کند؟ تصريح کرد: به مترو اين موضوع را اعلام کرده‌ايم.انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن