تصویر منتشر شده در سایت سازمان مربوط به پلنگ نیست و توضیحی مبنی بر تزیینی بودن نیز درج نشده.
دیده بان حقوق حیوانات:برای سومین بار دوربین های تله ای تصویر پلنگ ایرانی را در استان بوشهر ثبت نمود بهروز اتابک زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: دوربین های تله ای کار گذاشته شده درمنطقه تنگ زرد بخش بوشکان برای بار سوم از پلنگ ایرانی عکسبرداری کرد.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان بوشهر ،اتابک زاده اعلام کرد: بررسی وضعیت گربه سانان بویژه پلنگ در مناطق کوهستانی دشتستان که ازسال ۸۷آغاز شده و پیش ازاین نیز دو بار دیگر نیز دور بین های تله های از وجود پلنگ در این منطقه عسکبرداری نمود بودند.وی اظهار داشت: منطقه مذکور از تنوع گیاهی و جانوری مناسبی برخوردار است و می توان آن را یکی از زیستگاه های پلنگ در کشور نام برد.
اتابک زاده یادآورشد: دوربین های تله ای نصب شده در برخی نقاط کوهستانی دشتستان نه تنها برای اطلاع از وضعیت حیات حیوانات بومی و وجود تنوع جانوری منطقه است بلکه به منظور شناسایی افراد سودجو و متخلفی که در کمین این حیوانات باشند نیز هست.
شهرستان دشتستان با مرکزیت شهر برازجان در شرق استان بوشهر واقع است و دارای مناطق کوهستانی زیادی است.