همشهری آنلاین:
در این تصویر یک گوریل کوهی جوان را به همراه مادرش مشاهده می‌کنید.

این تصویر در پارک Bwindi Impenetrable واقع در جنوب غربی اوگاندا عکس‌برداری شده است.هنگامی‌که این پارک در سال 1991 تاسسیس شد، ساکنان محلی منطقه از ایجاد این پارک ناراضی بودند. احداث پارک باعث شده بود تا محلی‌ها دسترسی خود را به جنگل، جایی که می‌توانستند چوب و عسل جمع کنند، از دست بدهند.اما امروزه مسوولان پارک سهمی از درآمد ناشی از تورهای تماشای گوریل را به ساکنان محلی اختصاص می‌دهد. این مبلغ شاید زیاد نباشد اما در منطقه‌ای که درگیر جنگ‌های پایان‌ناپذیر است، همین هم غنیمت است.