جام جم آنلاين: مردم دست مي‌زنند و كودكان ذوق دارند وقتي دلفين‌هايي را مي‌بينند كه با سوت مربي از دل آب به بيرون مي‌پرند و از ميان حلقه‌ها، تابي به خودشان مي‌دهند و با صداي دست تماشاچيان به آب برمي‌گردند.

اين شايد سرنوشت خوش‌شانس‌ترين دلفين‌هاي آب‌هاي ايران است وگرنه در آب‌هاي خليج فارس آنها بايد بجنگند تا گرفتار تورهاي ماهيگيري نشوند ، بجنگند تا از شر آلودگي‌هاي حالا معمول شده اين درياها جان سالم به در ببرند ، وگرنه سرنوشتي بهتر از سرنوشت 10 دلفين به گل نشسته بندر جاسك نخواهند داشت.
10 دلفين از روز جمعه تا روز دوشنبه در خور جاسك تلف شده و يك دلفين نيز با تلاش امدادگران به دريا بازگشته و مجددا به ساحل نيامده است.
سال 86 نيز در همين منطقه 152 دلفين در زماني حدود يك ماه تلف شدند. به گفته اميد صديقي، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه علت اصلي به گل نشستن دلفين‌ها در اين منطقه، شرايط توپوگرافي آن بوده كه در اين خصوص سازمان حفاظت محيط زيست، شبكه امداد و نجات پستانداران دريايي را با تمركز در منطقه جاسك (سواحل شرقي و غربي) و خوريات منطقه مستقر خواهد كرد.
نقشه‌هاي توپوگرافي نقشه‌هايي هستند كه با استفاده از خطوط هم ارتفاع، نمايشي از وضعيت ناهمواري‌هاي يك مكان را ارائه مي‌‌كنند. از اين جهت مشخص‌ترين ويژگي نقشه‌هاي توپوگرافي ، وجود خطوط هم ارتفاع يا منحني‌هاي ميزان است.
اگرچه اطلاعات ديگري نيز روي نقشه‌هاي توپوگرافي وجود دارد از جمله عناصر طبيعي و انساني نظير چشمه‌ها، چاه‌ها، مناطق مسكوني، مختصات جغرافيايي، مقياس، جهات شمال و غيره.
مسوولان محيط زيست مي‌گويند آثار جراحت و نشانه‌هاي ظاهري كه ناشي از فعاليت‌هاي صيد و صيادي باشد، روي بدن دلفين‌ها ديده نشده و تنها از چشم و دهان برخي از آنها خون آمده كه اين امر ناشي از ماندگاري لاشه در زير آفتاب بوده است.
عده‌اي مي‌گويند دلفين‌ها در پي غذا به اين منطقه وارد و بعد از آن گرفتار شده‌اند، عده‌اي بر اين نظرند سرگروه دلفين‌ها دچار استرسي شده كه به دليل رفتارهاي اجتماعي، بقيه گروه نيز به دنبال آن به سمت ساحل آمده‌اند و مجددا نتوانسته‌اند به دريا برگردند، اما هر چه هست ، دلفين‌ها بار ديگر در سواحل ايران به گل نشستند تا اين بار به دليل تعدد و تكرار اين اتفاق، رسانه‌هاي ايران هم از كنار آن بي‌تفاوت بگذرند.