محققان استراليايي براي نخستين بار موفق شدند از خورده شدن يك كوسه كوچك توسط همنوع بزرگتر خود تصويربرداري كنند.

پيش از اين تصور مي‌شد كه كوسه‌ها حاكمان مطلق دريا و اقيانوس‌ها هستند و خطر جدي از سوي ساير موجودات دريايي آنها را تهديد نمي‌كند، اما انتشار تصاوير بلعيده شدن يك كوسه توسط كوسه ديگر نشان داد كه دريا براي هيچ موجودي امن نيست و كوسه‌هاي كوچكتر طعمه‌هاي خوشمزه‌اي براي همنوعان بزرگتر و گرسنه خود هستند.
محققان استراليايي كه در حال سرشماري جمعيت ماهيان در جزيره «گريت كپل» بودند موفق شدند تصاوير بي‌نظيري از حمله يك كوسه به همنوع خود را شكار كنند.
در تصاوير ثبت شده، گونه‌اي از كوسه فرشي موسوم به tasselled wobbegong به يك كوسه بامبو حمله كرده و از ناحيه سر حيوان را مي‌خورد.
پيش از اين، محققان بقاياي كوسه‌ها را در شكم سايرهمنوعان يافته بودند؛ اما موفق به ديدن مستقيم نحوه حمله و عكسبرداري از آن نشده بودند. (ايسنا)