جام جم آنلاين: محقق دانشگاه آكسفورد انگليس به تازگي موفق به كشف تار عنكبوتي شده كه در 140 ميليون سال تنيده شده است.اين تار عنكبوت شبيه تار عنكبوت‌هاي فعلي است.

به گزارش فارس، به تازگي محقق انگليسي موفق به كشف قديم‌ترين تار عنكبوت شده است. مارتين بريزر محقق دانشگاه آكسفورد در خصوص اين كشف خود گفت: نشانه‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه اين تار عنكبوت در 140 ميليون سال قبل تنيده شده است و مي‌توان گفت كه اين تار لطيف مربوط به عصر دايناسورهاست.
بريزر در اين خصوص گفت: به راحتي مي‌توان اين تار عنكبوت 140 ميليون ساله را با تارهاي عنكبوت حياط خانه ما تطبيق داد.
اين محقق انگليسي دو سال قبل در ساحل جنوب انگلستان اين تار عنكبوت را كشف كرده است و اين تار عنكبوت به اندازه يك ميلي‌متر (20/1 اينچ) است.

بسياري از محققان و ديرينه شناسان بر اين باورند كه اين فسيل تار عنكبوت مربوط به سال‌هاي 65 تا 145 ميليون سال قبل است و يعني اين تار مربوط به زمان دايناسورها يا عصر ماموت‌هاست.