جام جم آنلاين: محققان در بررسي پديده ترس از عنكبوت‌ها دريافته‌اند كه هرچه ميزان ترس از اين حشرات بيشتر باشد، اندازه آنها به نظر بزرگتر مي‌آيد.

ترس شديد از عنكبوت‌ها در نيمي از زنان و يك نفر از هر شش مرد وجود دارد.
نتايج اخير مطالعات به توضيح اين سوال پرداخته كه چرا بسياري از مبتلايان به اين پديده از بزرگي بيش از حد حشره‌اي صحبت مي‌كنند كه در واقعيت از چنين اندازه اي برخوردار نيست.
درك بهتر از تاثير يك ترس بيجا بر اندازه اجسام مي‌تواند به پزشكان در طراحي درمانهاي موثرتر كمك كند.
به گفته محققان دانشگاه اوهايو، ترس از عنكبوت‌ها و تصور اين ترس نيز مي‌تواند اندازه اين موجودات را در نظر افراد بزرگتر از واقعيت كند كه با پرورش اين ترس،‌ غلبه بر آنرا سخت مي‌كند.
اين محققان با مطالعه 57 داوطب مبتلا به ترس از عنكبوت، آنها را با پنج عنكبوت زنده در مخازن باز شيشه‌اي روبرو كرده و سپس تخمين آنها را از اندازه اين موجودات سنجيدند.
هرچه ترس اين افراد از اين موجودات بيشتر بود، اندازه برآورد شده توسط آنان بيشتر بوده كه بين يك تا شش اينچ متغيير بود. (ايسنا)