به گزارش خبرنگار مهر، منطقه حفاظت شده بهرام گوردر شرق استان فارس و شمال شرقي شهرستان ني ريز قرار دارد. وسعت اين منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترين نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و داراي آب و هواي گرم و خشک و بارندگي حدود 200 ميلي متر است.

اين محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مديريت اداره کل حفاظت محيط زيست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه اي در کشور بوده که جمعيت قابل ملاحظه و پويايي از گورخر ايراني را در خود جاي داده است.

حضور ديگر گونه هاي ارزشمند نظير کاراکال، زاغ بور، هوبره، جبير و... ارزش اکولوژيکي اين زيستگاه پهناور را دو چندان مي کند و تماشاي حيات وحش به خصوص گونه هاي در معرض تهديدي نظر گورخر ايراني، هوبره و زاغ بور در اين منطقه به سادگي امکان پذير است.

در گذشته يوزپلنگ هم در اين منطقه وجود داشته اما در حال حاضر اين گونهدر منطقه از بين رفته است.

منطقه بهرام گور با توجه به اينکه هم منطقه کويري هم دشتي و هم کوهستاني از اهميت زيادي برخوردار است علاوه بر اين در اين منطقه زاغ بور که از گونه هاي اندميک است نيز وجود دارد.

طي مدت اخير خبرهايي مبني بر عبور راه آهن فولاد ني ريز به سيرجان از منطقه بهرام گور به گوش رسيد که اين مسئله باعث نگراني مسئولان محيط زيست استان و دوستداران اين حوزه شد.

دبير موسسه 13 فروردين در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: منطقه حفاظت شده بهرام گور يکي از مناطق بي نظير در کشور است، علاوه بر اين وجود گونه هاي نادر حيات وحش در اين منطقه بر اهميت آن افزوده است.

علي اکبر کاظميني با بيان اينکه بهرام گور اصلي ترين زيستگاه گورخر ايراني است، اظهار داشت: وجود اين گونه نادر بر زيبايي منطقه بهرام گور افزوده به گونه اي که در حال حاضر نزديک به 330راس گورخر در اين منطقه وجود دارند.

وي با اشاره به ايکه نبايد اجازه هيچگونه تجاوزي در اين منطقه داده شود، تاکيد کرد: در اين رابطه بايد تمامي عملياتهاي راهسازي و همچنين معادني که در اطراف اين منطقه حفاظت شده قرار دارند کنترل شود زيرا هرگونه دستکاري در منطقه باعث مي شود حيات گونه ها به خطر بيافتد.

دبير موسسه 13 فروردين ادامه داد: اداره کل محيط زيست استان بايد با ترميم کردن نقاط آسيب ديده منطقه باعث فراهم سازي احياي يوزپلنگ در بهرام گور شود و همچنين منطقه را به محلي براي جذب گردشگر تبديل کند.

وي در خصوص پروژه راه آهن نيز گفت: برنامه هايي در خصوصعبورقطار از وسط اين منطقه وجود داشت که با اقدام به موقع محيط زيست از اين کار جلوگيري شد.گورخرهاي منطقه بهرام گور

کاظميني گفت: براي انجام هر پروژه راهسازي و يا راه آهن ادارات مربوطه ابتدا فعاليت خود را آغاز و سپس نسبت به دريافت مجوز اقدام مي کنند که اين امر مشکلاتي را از جمله تخريب مناطق به دنبال دارد.

وي تاکيد کرد: در انجام اين گونه عملياتها بايد از نظرات کارشناسان و متخصصان محيط زيست استفاده شود نه اينکه بدون توجه به نظرات و پيشنهادهاي کارشناسان نسبت به انجام هر پروژه اي اقدام شود.

دبير موسسه 13 فروردين در خصوص معايب عبور راه آهن از منطقه حفاظت شده بهرام گور گفت: اين امر اولا آرامش منطقه را بر هم زده و به دنبال آن باعث ايجاد جدايي بين دو قسمت بهرام گور يا جزيره اي شدن آن مي شود و با کوچکترن عامل خارجي حيات وحش از بين مي روند.

وي با بيان اينکه عبور و مرور حيات وحش نيز با مشکل روبرو مي شود، اظهار داشت: هرچه محدوده حفاظت شده بيشتر باشد گونه هاي حيات وحش راحتتر مي توانند غذا پيدا کنند و در صورتيکه راه آهن از وسط منطقه عبور کند حيات وحش براي کسب غذا با مشکل روبه رو شده زيرا محدوده گشتزني کمتر است.

به گفته کاظميني اين پروژه هم اکنون متوقف شده است.

دبير موسسه 13 فروردين گفت: در عملياتهاي راهسازي ارگان مربوطه ابتدا عمليات خود را آغاز و پس از اينکه سرو صداها بلند شد عمليات را متوقف کرده و براي اخذ مجوز اقدام مي کنند.

کارنامي: محيط زيست مجوز نداد

اما در اين ميان مدير کل محيط زيست استان فارس نيز به خبرنگار مهر گفت: اداره محيط زيست براي عبور راه آهن هيچگونه مجوزي نداده و بررسيها را نيز مشروط به اين کرده ايم که حتما بايد بر اساس نظر کارشناسي محيط زيست اقدام کنند.

حسينعلي ابراهيمي کارنامي با بيان اينکه خط راه آهن به ارزيابي زيست محيطي نياز دارد، اظهار داشت: علاوه بر اين خود اين واريانت از وسط منطقه امن عبور مي کرده که اين مسئله مورد تاييد محيط زيست نبوده و قرار شد واريانت آن اصلاح شود و تاکنون هم اصلاحيه به دست ما نرسيده است.

وي گفت: قرار است اين واريانت بر اساس نظر کارشناسان محيط زيست طراحي شود البته اين راه آهن مربوط به فولاد ني ريز - سيرجان است که طراحي اوليه اي که مجريان داده بودند از وسط منطقه حفاظت شده عبور مي کرد که مورد تاييد محيط زيست نبوده و نيست.

مدير کل محيط زيست استان فارس با بيان اينکه کارشناسان محيط زيست در خصوص اين راه آهن پيشنهاداتي داشته اند، اظهار داشت: قرار شده که بر اساس واريانتي که محيط زيست داده کار شود.

ابراهيمي کارنامي تصريح کرد: تاکنون مجريان طرح را به محيط زيست نداده اند در صورتي که قرار است اين طرح به محيط زيست داده شود و ما آن را بررسي کنيم.