دهه گذشته برای دانشمندان و کاوشگران دهه ای پربار بوده است زیرا در این 10 سال در حدود 250 هزار گونه جدید زیستی شامل گونه های گیاهی و حیوانی در سرتاسر جهان کشف شده اند.

شبکه بی بی سی در برنامه بزرگداشت ویژه ای با عنوان "یک دهه اکتشاف" به معرفی 10 کشف خارق العاده ای که طی 10 سال گذشته در زمینه محیط زیست انجام گرفته، پرداخته است.


میمون لمورشاخه ای جدید از میمونهای لمور که طی ساخت برنامه "یک دهه اکتشاف" در شبکه بی بی سی، کشف شده و در حال حاضر آزمایشهای ژنتیکی به منظور بررسی جدید بودن این گونه زیستی در حال انجام است تنبل کوتوله سه انگشتیاین تنبل به همراه فرزندش در سواحل پاناما کشف شدنددر حال حاضر تنها 200 نمونه از این جاندار در سرتاسر جهان باقی مانده استکوسه کوچک اِپُل دار می تواند با استفاده از باله هایش بر روی بستر دریا قدم بزند و در صورت احساسنزدیک شدن خطر به سرعت شنا کرده و از منطقه دور شوداین گونه زیستی شگفت انگیز در منطقه "بیردزهد" در اندونزی کشف شده است،منطقه ای که به گفته دانشمندان دارنده یکی از متنوع ترین ذخائر گونه های زیستی است
"سنژی" صورت خاکستریاین گونه که ریشه در خانواده فیلها دارد در تانزانیا کشف شده و به شدت در معرض انقراض قرار داردو در حال حاضر تنها در دو منطقه قابل مشاهده هستند که این دو منطقه نیز تحت تاثیرفعالیتهای انسانی، شهری شدن و آتش سوزی های متعدد رو به نابودی گذاشته اند ماهی چشم بشکه ای
ماهی که در حال حاضر به عنوان یک گونه زیستی به رسمیت شناخته شده است و برای اولین بار موسسه تحقیقاتی آکواریوم "مانتری بی" در اعماق دریا از آن تصویربرداری کرده است، کره های سبز رنگ چشمهای این ماهی هستند که رو به بالا قرار گرفته اند تا بتواند با کمک سر شفافش، شکارهای خود را در تاریکی آبها ببیند
عروس دریایی بزرگ سرخ رنگ طول این جاندار دریایی در حدود یک متر استو دانشمندان هنوز درنیافته اند این عروس دریایی از چه منبعی تغذیه می کند گل کوزه ای این گونه جدید از گلهای کوزه ای در دورافتاده ترین نقاط کوهستانی در فیلیپین کشف شدهو به اندازه ای بزرگ است که مشت انسان به راحتی درون آن جا می گیرد گونه ای جدید از مارمولکها که در جزیره لانگ کاوی کشف شده اندو به منظور محافظت از خود در برابر افعی ها، با زندگی در غارها انطباق یافته اند بلندقدترین حشره جهانحشره "مگااستیک" یا حشره چوبی که در جزیره بورنئو کشف شده با داشتن طولی برابر 56 سانتیمتر بلندترینحشره ای است که تا به حال در جهان مشاهده شده است