گویی کوتوله کوچکتر ماهی جهان و کوچک‏ترین جانور مهره‏دار است. درازیش کمتر از 7/12 میلی‏متر است.
- نهنگ آبی بزرگترین جانور جهان است. تا آنجا که می‏دانیم، این جانور بررگترین جانوری است که تاکنون در جهان زیسته است. درازای آن به 35 متر و وزنش به 100 تن می‏رسد. نهنگ از پستانداران است.
- فیل آفریقایی بزرگترین جانور خشکی است و وزنش ممکن است از 6 تن هم زیادتر باشد. این جانور، از پستانداران است.
- کوسه خطرناک‏ترین ماهی است و درازای آن به 14 متر هم می‏رسد.
- آناکوندا درازترین و سنگین‏ترین نوع مار است. درازای آن به 11متر و وزنش به 113 کیلو می‏رسد.
- پروانه هرکول استرالیایی که فاصله دو نوک بال‏های آن در حالت گسترده 35 سانتی‏متر است. بزرگترین پروانه جهان است.
- پرستوی شمالگان، از لحاظ دور پروازی، نیرومندترین پرنده است. این پرنده می‏تواند سالانه بیش از 000/32 کیلومتر سفر کند.
- لاک پشت غول‏آسا در بین جانوران جهان، طولانی‏ترین عمر را دارد و ممکن است تا 150 سال عمر کند.