ایسنا: تصاویری دیدنی از پل سازی مورچه ها توسط «وینسنت فردیناند» ماه دسامبر گذشته در منطقه «كپولوآن ریائو» اندونزی ثبت شده است.

مورچه ها برای رسیدن به تخته سنگ مجاور و عبور از سطح آب، با افزایش طول بدن و قرار گرفتن بر روی یكدیگر یك پل مورچه‌ای بی نظیر ساختند.

تعامل دیدنی این حشرات در انجام كارهای گروهی بویژه برای تأمین غذا بسیار دیدنی است.موفقیت مورچه‌ها در تطبیق با محیط های مختلف به نوع زندگی اجتماعی، توانایی تغییر زیستگاه و سیستم دفاعی آنها نسبت داده می‌شود. كلونی مورچه‌ها در تمام نقاط زمین به جز قطب جنوب دیده می‌شوند.