میهن پت: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان یزد،‌ سرشماری زمستانه حیات وحش در منطقه پارک ملی سیاهکوه و پناهگاه حیات وحش دره انجیر طی برنامه ریزی قبلی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با حضور ناظرین از استان کرمان انجام شد.این گزارش می افزاید: گونه های برجسته حیات وحش نظیر کل و بز ، قوچ و میش طی مدت چهار روز توسط ده اکیپ دو نفره بصورت پیاده مورد سرشماری قرار گرفتند . نکته مهم اینکه به عقیده کارشناسان، شرایط فصلی و موقعیت حیات وحش برای سرشماری چندان مناسب نبوده که این موضوع به عنوان تجربه ای برای سرشماری های آینده لحاظ خواهد شد..
اکبری افزود: دراین سرشماری مختصات مسیرهای سرشماری توسط gps ( سیستم موقعیت یاب جهانی ) ثبت شده تا امکان تهیه نقشه تراکم طعمه های یوزپلنگ در این مناطق امکان پذیر شود .