من تا حالا شنیده بودم که گربه نر وقتی از قلمرو خودش دور میشه ممکنه جفتگیری نکنه و فکر نمیکنم
البته فکر نمیکنم جفت نخوردن این دوتا ربطی به بامزی یا لیونا یا محیطشون داشته باشه به نظرم اصلا لیونا فحل نبوده!
دوتا گربه من هردوتاشون رفتند پیش نر و روز دوم هم جفتگیری کردند گربه ماده روز اول خونه جدید رو میگرده و روز دوم به نر روی خوش نشون میده