يك متخصص زيست شناسي در ايالت اوتاي امريكا هشدار داد: بيش از 2500 گونه مختلف از پرندگان استوايي به دليل تغييرات جوي در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بازبيني نزديك به 200 مطالعه قبلي از سوي اين متخصص امريكايي نشان مي‌دهد پرندگان استوايي كه در كوهستان‌ها و جنگل‌هاي ساحلي زندگي مي‌كنند بيشتر در برابر تغييرات جوي آسيب پذيرند چرا كه اين تغييرات عامل از دست رفتن و كاهش زيستگاه‌هاي اين گونه‌ها، شيوع بيماري و هم چنين افزايش رقابت و مبارزه بين آنها هستند.به گزارش روزنامه يو اس اي تودي، اين بازبيني كه به تفصيل در مجله «حفاظت بيولوژيكي» ارائه شده حاصل تلاش كاگان سكرسيگلو، استاد دانشگاه اوتا است.سكرسيگلو در اين بازبيني‌ها تصريح كرد: حدود 100 تا 2500 گونه پرنده ممكن است به دليل تغييرات جوي و پيامدهاي آن همچون شدت گرمايش زمين و كاهش زيستگاه‌ها، در معرض انقراض قرار بگيرند و به احتمال زياد از اين تعداد بين 600 تا 900 گونه تا سال 2100 ميلادي منقرض خواهند شد.اين مطالعات با همكاري كارشناسان دانشگاه بوستون و گروهي از مشاوران اكولوژي در استراليا انجام گرفته است.