میهن پت: به گزارش فارس، بر این اساس هر کسی بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، نسبت به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری، اعم از بومی یا مهاجر، وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج کردن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌شود؛ تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲۰ از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۱۱۳ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.