پارک ملی سرینگیتی در کنیا/ عکس


دیده بان حقوق حیوانات: شاید در بازار داغ ایمیل های بی اساس و غیر قابل استناد، شما هم گیرنده ایمیل هایی با مضمون جاده های آفریقا باشید. ایمیل هایی که به دلیل عدم اطلاع فرستنده(گان) از هویت آنها، جاده های معمولی کشرهای آفریقایی تصور می شوند و آه از نهاد بیننده بر می آورند. آیا به راستی جاده های آفریقایی چنین است؟
به گزارش دیده بان حقوق حیوانات عمده تصاویر مورد بحث، همانند انچه در این گزارش مشاهده می فرمایید، مربوط است به سافاری پارکها که در آفریقا کم هم نیستند.
سافاری پارک یا پارک حیات وحش، مکان توریستی شبیه به باغ وحش است که در آن حیوانات خارج از قفس و در محیط مشابه محل زیست طبیعیشان زندگی می کنند و بازدید کنندگان با اتوموبیل شخصی یا وسایل مخصوصی که در این پارک ها وجود دارد، به صورت محصور اقدام به مشاهده و گاه تغذیه حیوانات می کنند. جالب توجه ترین حیوانات سافاری پارک ها معمولا حیوانات بزرگ جثه آفریقا یینظیر زرافه، شیر، کرگدن، فیل، گوراسب و آنتلوپ است. به دلیل جذابیت بالای تغذیه برخی از این گونه ها با دست (بدون پیاده شدن از خودرو) حیوانات به بی آزار بودن بازدید کننده ها اعتماد کرده و معمولا برای به دست آوردن اندکی غذا در اطراف خودروها پرسه می زنند. این کار سبب ایجاد فاصله کم بین حیوانات و بازدید کنندگان شده و امکان عکسبرداری از فاصله کم را فراهم می کند. سافاری پارک ها معمولا برای حیوان سختی کمتری از باغ وحش ها ایجاد می کنند و حیوان از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.
برخی از پارک های ملی و مناطق حفاظت شده در آفریقا نیز شرایط نسبتا مشابه سافاری پارک ها دارند. به شکلی که توریست های زیادی برای مشاهده حیات وحش با خودروهای مشابه اقدام به بازدید از این مناطق می کنند. تصاویری که مشاهده می فرمایید مربوط است به یکی از معروف ترین این پارک ها: پارک ملی سرینگیتی.