شاهنامه آخرش “ه” است!
(امضا: حاج ابوالقاسم)

برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند روی دستهایم راه می روم!
(امضا: ژیمناستیک کار)

من کلاه گیس و آبروی آدم کچل را با هم می برم!
( امضا: باد پاییز)

پله های ترقی برای بعضی ها سر است!
(امضا: نظافتچی پله های اداره)

افراد نمک نشناس شوربخت می شوند!
(امضا: نمکی محل)

ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم!
(امضا: یک شرکت هواپیمایی)

محافظت از “اتو” های خود را به ما بسپارید!
(امضا: اتوبان)

لطفا پس از حذف یارانه لبنیات شیربهای ما را بدون یارانه حساب کنید!
(امضا: دختران دم بخت)

دوستت دارم ای میکروب آبله مرغان!
(امضا: میکروب خروسک)

آه ما سوزناک ترین آه های دنیاست!
(امضا: اژدهای هفت سر)

انواع گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات میوه ها موجود است!
(امضا: پیاز)

لطفا روی سگتان را بالا نیاورید!
(امضا: یک آدم گربه صفت)

در بیمارستان ها تنها ما هوایتان را خواهیم داشت!
(امضا: یک کپسول اکسیژن)

اگر از شنیدن حرف مخالف فشار خونتان بالا می رود به ما بپیوندید!
(امضا: اعضای گروه فشار)

پیشرفت علم پزشکی کار و بازار ما را کساد کرده است!
(امضا: حضرت عزراییل)

ما به جمله همیشه حق با «مشتری» است اعتراض داریم!
(امضا : جمعی از سیارات منظومه شمسی)

من بیشتر از سازمان تفکیک زباله قدر زباله ها را می دانم!
(امضا: گربه محله)

صدای آب اصلا هم طنین زندگی نیست!
(امضا: مرده شور بهشت زهرا)

قول می دهم شما را رو سفید کنم.
(امضا: گچکار سر گذر)

لطفا نان ما را آجر کنید.
(امضا: بساز و بفروش های شهر)

دوغ خیلی از نوشابه سیاه بهتر است.
(امضا: دانشمندان نژاد پرست)

سیفون برای من حکم نوشابه کنار غذا را دارد.
(امضا: چاه دستشویی)

اهدای خون، اهدای زندگی است.
(امضا: انجمن خون آشامان)

در رمانتیک بودن ما همین بس که هم شمع داریم و هم پروانه!
(امضا: جمعی از اتومبیل ها)