دیده بان حقوق حیوانات: در این تصویر، پیتون درختی سبزرنگی را می‌بینید که از تخمش بیرون آمده است. این مار خوش خط‌وخال بومی گینه‌نو و شمال‌شرق استرالیا است و با پیچیدن به دور شکار خود، آن را خفه می‌کند و می‌بلعد.به گزارش خبرآنلاین بیشتر مارهای تازه به‌دنیا آمده برای خارج شدن از تخم‌هایشان به یک عدد دندان تخم مجهزند که روی سر یا نزدیک دهانشان قرار گرفته است. این دندان فقط برای شکستن پوسته تخم به کار می‌آید و در نخستین پوست‌اندازی مار جدا می‌شود.
مارهای تخم‌گذار بیشتر در آب‌وهوای گرم‌ زندگی می‌کنند؛ اما شایان ذکر است که ۳۰درصد از مارها زنده‌زایی می‌کنند.