هیستری سگ ها

هیستری سگ ها
هیستری عبارت است از حمله های متناوب عصبی که در اثر پارس کردن و وغ وغ کردن و از دست دادن شناساییی موقعیت اشیا در سگ حادث می شود. معمولا از کشمشکشهای روانی و سرکوفتگی سرچشمه گرفته و با بروز علائمی نظیر فلجی و بی حسی و غیره تظاهر می کند بوسیله خوراندن گلوتن بطور تجربی این بیماری را در سگ بوجود اورده اند بنابراین به نظر می رسد که هر گاه دام مدت زیادی از ماده چسبناک گندم(Gluten) تغذیه نماید به این بیماری دچار می شود در بعضی موارد بیماری ارثی است.عده ای از دامپزشکان هیستری سگ ها را ناشی از کمبود ویتامین های نظیر ویتامینA،B و پروتئین های نباتی و حیوانی می دانند عده ای دیگر این عارضه را ناشی از ورود اجسام خارجی در لوله گوارش،انگلها،فحلی،عفونت های باکتریها می شناسند.
نشانیهای بیماری
عارضه با نشانه های عدم آرامش دام و خیره شدن چشم ها آغاز می شود.سگ بیمار هیجان پیدا کرده و می ترسد و مرتبا پارس کرده و وغ وغ می کند و بعد به نقطه ی نامعلومی دویده و بنظر می رسد که یکمرتبه پشیمان شده و می ایستد و ممکن است در حدود پانزده دقیقه در این حالت باقی بماند و در بعضی از مواقع ممکن است محیط زیست خود و صاحبش را برگزیند و به نظر می رسد که با همه کس و همه چیز قهر است. این عارضه ممکن است در سال یکبار یا دو بار اتفاق افتد و ممکن است چند سال بماند یا بکلی خود بخود از برطرف گردد.
درمان
بمنظور درمان بیماری تنظیم جیره غذایی مناسب مانند گوشت تازه،شیر و تخم مرغ پخته نافع است.استعمال مولتی ویتامین و مواد معدنی و ویتامین A و B complex و رعایت نکات بهداشتی در امر نگهداری دام در درمان بیماری خیلی به ما کمک می کند.
تجویز Phenobarbital چند مرتبه در روز در درمان بیماری موثر است خورانیدن 15 تا 30 میلی گرم Pentobarbital sodium بعنوان داروی مسکن با نتایج خوبی همراه بوده است.
منبع :آقای دکتر اوحدی نیا
http://www.iraniandog.com/archive/index.php/t-1023.html