يك لاروي حشره ميوه كه سال گذشته به حالت منجمد درآمده بود، اكنون بيدار شده و به رشد خود ادامه مي‌دهد.


به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محققان چك در سال 2011 نيمي از آب بدن حشره Drosophila melanogaster را در دماي انجماد به شكل منجمد درآورده بودند.اكنون اين حشره كاملا از قدرت جفت‌گيري برخوردار بوده و لاروهاي جديد آن نيز در سلامت كامل هستند.تا كنون تصور بر اين بوده كه تحمل دماي انجماد در حيوانات يك فرايند پيچيده است و تنها برخي حشرات قادر به انجام آن هستند. اين در حاليست كه تجمع بلورهاي يخ در بدن بسياري از مهره داران بسيار مضر و يا کشنده است. محققان با هدف درك ميزان پيچيدگي كمك به تحمل دماي انجماد در D. Melanogaster كه يكي از مهمترين مدلهاي جانوري در زيست‌شناسي مدرن است، اين آزمايش را انجام دادند.يك گونه همسان حشره ميوه قطبي موسوم به Chymomyza costata قادر است دماي منفي 30 درجه نيتروژن مايع را تحمل كند. تحقيقات پيشين محققان نشان داده بود كه اين حشرات با انباشت اسيد آمينه L پرولين در بدن خود قادر به تحمل اين دما هستند.محققان چك با استفاده از نتايج پژوهش پيشين به تغذيه اين لارو توسط L پرولين و گليسرول پرداخته و سپس آن را منجمد كردند.اين حشره توانست اين حالت نيمه انجماد را براي 75 دقيقه تحمل كرده و سپس دوباره به حيات خود ادامه دهد.محققان ديگر در تلاش براي منجمد كردن حشرات ميوه براي درك بهتر ژنهاي پايه‌گذار استعداد تحمل سرما در آنها هستند. اين تحقيقات به درك بهتر احتمال اجراي اين فرايند در انسانها كمك كرده و مي‌توان مدت طولاني‌تري از اندام‌ها در يخ نگهداري كرد. همچنين زيست‌شناسان مي‌توانند از اين روش در تحقيقات خود بر روي اين حشرات استفاده كنند.نتيجه اين تحقيقات در مجله مجموعه مقالات آكادمي ملي علوم منتشر شده است.