دیده بان حقوق حیوانات: دادسرای شهرستان «دیر» قرار مجرمیت قوش باز قطری که روز ۲۲ بهمن دستگیر شده بود را صادر کرد.به گزارش سبزپرس، دادسرای شهرستان دیر برای این شیخ قطری و همراه ایرانی اش به دلیل حمل و نگهداری غیرمجاز سه پرنده شکاری از گونه «بحری» مجرم شناخت. از سوی دیگر این دادسرا، یک نفر محیطبانی که با حکم ماموریت، به عنوان راهنما همراه این گروه بوده است را تبرئه کرد.
این شیخ قطری هم اکنون با قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی آزاد شده اما هنوز در ایران به سر می برد. علاوه بر این با وجود آنکه این فرد مجوزی برای نگهداری پرنده شکاری نداشته است، سه پرنده بحری که به اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر منتقل شده بودند یکشنبه شب گذشته به وی تحویل شده اند.