مرسی واسه عکسها لحظه خوبی رو واسه همه بوجود اوردین من که لذت بردم ویک افسوس خوردم واسه موقعیت الانم.....