لنگش** لنگيدن

لنگش به دلایل مختلفی مثل شکستگی , در رفتگی, آسیب به رباط و عوارض مادرزادی و زخم های شدید و وسیع در سطح دست و پا پدیدار می گردد.
در اغلب موارد لنگش مختصر است. شاید استفاده از مسکنهایی مثل آسپیرین برای کاهش درد مناسب باشد. اگر تصور می کنید ضربه عامل لنگش می باشد و سگ به شدت نا آرام است, باید به سرعت حیوان را نزد دامپزشک ببرید.
عکس رادیولوژی معین می کند که مشکل تا چه حد جدی است.
گاهی استفاده از دارو های آرام بخش برای عکس گرفتن لازم است.
از این رو پیش از رفتن نزد دامپزشک به حیوان غذا ندهید.
http://www.iraniandog.com/archive/index.php/t-161.html