محققان شیلات دانشگاه گیلان یک گونه جدید ماهی را شناسایی و برای اولین بار در جهان ثبت کردند

http://khabarfarsi.com/ext/2055356