كارشناسان جانورشناسي در يك مطالعه جديد تاكيد كردند: وال‌هاي آبي از زمان انقراض دايناسورها تاكنون عظيم‌الجثه‌ترين حيوانات بر روي كره زمين بوده‌اند اما بررسي‌هاي اخير نشان داده است كه جثه اين آبزيان همچنان در حال بزرگتر شدن است.

به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متخصصان دانشگاه موناش در شهر ملبورن استراليا در مطالعات اخير خود بر روي تكامل جانوران دريافته‌اند كه وال‌هاي آبي به عنوان غول‌پيكرترين جانداران ساكن كره زمين همچنان در حال رشد كردن هستند و جثه آنها به تدريج نسبت به قبل بزرگتر هم شده است.به گزارش شبكه خبري اي بي سي ساينس، اين متخصصان مي‌گويند زماني كه دايناسورها و ساير همتايان دريايي آنها در حدود 65 ميليون سال قبل منقرض شدند، ساير پستانداران فرصتي پيدا كردند تا جايي را كه غول‌پيكرهاي قبلي در سياره زمين اشغال كرده بودند، خودشان پركنند و به اين ترتيب از آن زمان تاكنون جثه پستانداران افزايش يافته است كه وال‌هاي آبي نيز از آن جمله هستند. اين كارشناسان مي‌گويند هرچند پستانداران خشكي‌زي نيز در اين مدت همانند پستانداران آبزي رشد كرده و بزرگ تر شده‌اند اما ميزان رشد جثه آنها فقط نصف آبزيان بوده است.شرح اين مطالعه در نشريه دستاوردهاي آكادمي سلطنتي علوم استراليا ارائه شده است.