به گزارش روابط عمومی خراسان جنوبی،مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس در گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت ، موفق شدند ۳ نفر شکارچی متخلف را دستگیر و از ایشان لاشه یک رأس میش وحشی یک قبضه اسلحه ساچمه زنی و ۲ عدد دوربین چشمی کشف و ضبط نمایند.پرونده افراد متخلف جهت سیر مراحل قانونی تقدیم مراجع قضایی ذیصلاح گشت.همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست سرایان با همکاری همیاران محیط زیست موفق شدند یک شکارچی متخلف که اقدام به شکار دو قطعه تیهو و یک قطعه کوکر شکم سیاه نموده بود را دستگیر نمایند. پرونده شخص متخلف جهت سیر مراحل قانونی تقدیم مراجع قضایی ذیصلاح شد.