خیلی عااااالیه
منم با مهدی موافقم . دیسکست اینجا فک کنم یه کم ناراحت باشه
یه سوال ؟ آروانایی که داری رد هست دیگه!!!!!!! واسهی اینکه قرمز تر شه چکار داری واسش میکنی؟