گروهي از كارشناسان بين‌المللي حفاظت از محيط زيست در يك مطالعه جديد مشاهده كردند كه تغييرات محيط زيستي، بروي زنجيره غذايي در اقيانوس اطلس جنوبي تاثيرات آشكاري بر جاي گذاشته است.

به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كارشناسان در مقاله جديدي تاكيد كردند ميانگين دماي آب كه وابستگي زيادي به تغييرات زيست محيطي دارد، روي زنجيره غذايي در درياي «اسكوتيا» واقع در اقيانوس اطلس جنوبي، تاثيرات چشمگيري داشته است كه اين روند در آينده نيز ادامه خواهد داشت.در اين مقاله كه در مجله تخصصي «مطالعات آبهاي عميق؛ بخش دوم» به چاپ رسيده، آمده است: در اين زنجيره غذايي توليدكنندگان اوليه «اوتوتروف‌ها» نام دارند كه شامل فيتوپلانكتون‌ها هستند و اين ارگانيزم‌ها از منابع انرژي ابتدايي نظير نور خورشيد يا منافذ اعماق درياها تغذيه مي‌كنند. ارگانيزم‌هاي بزرگتر موسوم به «زوتروف‌ها» نيز از اوتوتروف‌ها تغذيه مي‌كنند و زوتروف‌ها هم طعمه ماهي‌ها مي‌شوند و اين چرخه به همين ترتيب ادامه مي‌يابد.به گزارش شبكه خبري محيط زيست، مطالعه اخير بررسي كرده است كه اين زنجيره غذايي تاكنون چگونه شكل گرفته و يا اينكه به مرور زمان چه تغييراتي در آن ايجاد شده و نيز در مقابل تغييرات جوي بيشتر در آينده چگونه واكنش نشان خواهد داد؟به گفته دانشمندان زيست محيطي، درياي «اسكوتيا» يعني آبهاي حد فاصل بين قطب جنوب و آمريكاي جنوبي بيشترين ميزان توليد و حيات را در اقيانوس اطلس جنوبي دارد، اما آنچه در بررسي‌هاي اخير به وضوح مشاهده شده اين است كه تغيير دماي اقيانوس و هم چنين صيد زياد ماهي‌ها و زوتروف‌ها، تاثيرات قابل ملاحظه‌اي روي چرخه تغذيه‌اي جانوران آبزي در اين منطقه داشته است.كارشناسان در تلاش هستند در آينده مطالعات دقيق‌تري در اين زمينه انجام دهند، چرا كه معتقدند بايد با دقت دريابند كه در اين چرخه صيد و صياد كيست؟ چرا كه آگاهي از اين مطلب براي بررسي دقيق‌تر روي تغييرات محيط زيستي ضروري است.