منطقه حفاظت شده باشگل با مساحت ۲۶۰۰۰ هکتار در هشت کیلومتری شمال غرب شهرستان تاکستان قرار دارد این منطقه تپه ماهوری زیستگاه آهو گوسفند وحشی، گرگ، روباه قرمز، شغال، گراز، خرگوش، تشی، زرده بر و سمور سنگی معمولی میباشد.
عکس: مهر/ امین رحمانی