ولادیمر پوتین، در حال بررسی نحوه نصب ردیاب ماهواری روی دست یک ببر پنج ساله در منطقه حفاظت شده ای در شرق روسیهبازدید پوتین از منطقه حفاظت شده کامچتکا در در اقیانوس آرامسوار کاری در جنوب سیبریتلاش پوتین برای نصب یک ردیاب ماهواری روی بدن یک نهنگ در خلیج اولگاپوتین در منطقه تورا یک پیاده روی طولانی را برای شکار گوزن انجام داد