دیده بان حقوق حیوانات: گونه‌ای از ارگانیزم زنده تابان را در این تصویر مشاهده می‌کنید.
به گزارش همشهری نام این ارگانیزم بیولومینوسانس (ارگانیزم زنده‌ای که از خود نور ساطع می‌کند) است. این موجود از رده سخت‌پوستان دریایی است و در شن‌ها و آب‌های ساحلی جنوب ژاپن پیدا می‌شود. این جاندار کوچک حدود ۳ میلی‌متر است و پوسته‌اش کاملا شفاف است.
هنگامی‌که پوسته این موجود آسیب می‌بیند و از بین می‌رود، Cypridina hilgendorfii از خود دو ماده به نام‌های لوسیفرین (نوعی رنگدانه) و لوسیفراز (آنزیم) ترشح می‌کند. آن‌گاه طی یک واکنش شیمیایی لوسیفرین با اکسیژن ترکیب می‌شود و لوسیفراز به عنوان کاتالیزور در این واکنش شرکت می‌کند. نتیجه این واکنش شیمیایی ساطع شدن نوری درخشان و آبی‌رنگ است.
در طول جنگ جهانی دوم ژاپنی‌ها این شب‌تاب‌های کوچک را برای سربازهایشان جمع می‌کردند تا در طول شب از نور آن برای خواندن نقشه‌ها و پیام‌هایشان استفاده کنند.