دیده بان حقوق حیوانات: فرمانده یگان حفاظت استان محیط زیست استان تهران گفت: طی گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست در سطح شهر تهران تعدادی حیوان وحشی کشف و ضبط شد.اسماعیل میران زاده در گفتگو با مهر افزود: امروز طی گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در برخورد با مراکز غیر مجاز خرید و فروش جانوران وحشی در سطح شهر تهران سه عدد میمون و یک عدد ایگوانا که از جانوران غیر بومی خزنده است کشف و ضبط شد.به گفته وی، این جانوران از یک مغازه که پرندگان زینتی می فروخت کشف و ضبط شد.میزان زاده اظهار داشت: در حال حاضر برای فروشنده این جانوران تشکیل پرونده شده و تحویل مراجع قضایی داده شده است و تا تعیین تکلیف قضایی جانوران ضبط شده به پارک پردیسان تحویل داده می شوند.