به گزارش خبرگزاری مهر، در موزه تاریخ طبیعی اسمیت سونیان در واشنگتن از روز 4 فوریه نمایشگاه عکسی برگزار شده است که ساختار پیچیده بدن ماهیها را نشان می دهد.این عکسها که در طیف پرتوهای ایکس گرفته شده اند به اهمیت رادیوگرافی در درک بهتر تنوع زیستی و تکامل این حیوانات تاکید می کنند.براساس گزارش لارپوبلیکا، این تصاویر، حاصل تحقیقاتی است که "ساندرا جی. رردان" از موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیت سونیان انجام داده است.
در زمان خطر، این خارپشت ماهی مقدار زیادی آب می خورد و به شکل یک توپ در می آید و شکارچیان را از خود دور می کندRhinecanthus rectangulus با دو خار پشتی تیز که یکی بزرگ و دیگر کوتاهتر و در پشت اولی قرار دارد از خود محافظت می کند
این ماهی Homaloptera از یک قدرت مکشی برای حفظ پایداری وضعیت خود روی سنگها استفاده می کندسر این ماهی به طرف پایین خم شده است و به نظر می رسد که به زیر نگاه می کند. به همین علت به آن، ماهی "سر به زیر" می گوینداین گونه مار ماهی که Enchelycore nigricans نام دارد در گلو از نوعی آرواره برخوردار است و برای جستجوی شکار روی سد مرجانی می رودطول بدن این اسب دریایی Dhiho تنها 2.5 سانتیمتر است. دم این ماهی برای اینکه بتواند به جلبکها و مرجانها چنگ بزند پیچیده شده است. این گونه که Hippocampus sidonis نام دارد تنها در آبهای ژاپن پیدا می شوداین تصویر پرتو ایکس یک Plagiogrammus hopkinsii است که از سال 1910 تحت حفاظت قرار دارد، تیره پشتی ماهی را با جزئیات دقیقی نشان می دهد