دیده بان حقوق حیوانات: مسابقات هفته بیستم کورس اسبدوانی کشور در گنبد کاووس برگزار شد.
عکس: مهر/ ابوطالب ندری