دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: در طول ۳ روز گذشته ۶ شکارچی متخلف را که برخلاف مقررات مبادرت به شکار پرندگان وحشی نموده بودند، دستگیر شدند. به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان قزوین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: ماموران یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و واحد سرمحیط بانی طارم سفلی در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید در طول ۳ روز گذشته موفق شدند تعداد ۶ شکارچی متخلف را که برخلاف مقررات مبادرت به شکار پرندگان وحشی نموده بودند، دستگیر و تحویل مقامات قضایی نمایند. فرهادی افزود: از متخلفین تعداد ۶ قبضه اسلحه شکاری دولول، پنج تیر و تک لول و ۱۷ قطعه لاشه کبک وحشی شکار شده و مقادیر زیادی ادوات شکار کشف و ضبط گردید. فرهادی از تمامی شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرصه شکار و صید مراتب را به سرمحیط بانی ها و ادارات محیط زیست استان اطلاع دهند.